הערכת שווי מכשירים פיננסיים שניתנו במסגרת הסכם השקעה

התקינה החשבונאית החדשה (IFRS) עוסקת, בין היתר, בהכרה ומדידה של נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות. הסוגייה המרכזית העולה בעת הנפקת חבילה הכוללת מספר מכשירים פיננסים היא כיצד לחלק את התמורה בין ניירות השונים שהונפקו. שאלה זו הינה בעלת חשיבות יתרה, שכן היא משפיעה על מדידת ההתחייבויות מול מדידת ההון העצמי. לדוגמא:...Read more

תפקידו הלא חברותי של מקובל

יוצא לי לשמוע מדי פעם שיעורי קבלה. זה מעורר בי תחושות סותרות, הנעות בין סקרנות אין קץ לבין דחיה. הרב המעביר את השיעורים אינו בוחל במילים ובדרכו להעביר את המסר הקבלי הוא רומס לעיתים את כל הנקרה בדרכו, וזה מטריד את האוזן. התרגלנו לעולם שהוא פוליטיקלי קורקט, כזה שלא חולקים...Read more